High-throughput computing environment for seismic risk assessment

(duration: 2/08-2/11, sponsor: Slovenian Research Agency)

Basic research project, supported by Slovenian Research Agency, is aimed at developing innovative computing environment, which will enable a seismic risk assessment of urban areas or determination of the seismic risk assessment of a particular building in the design or strengthening process. The computing environment will re-use state-of-the-art secure grid technology to interconnect with other similar environments.

The results of the project will be applications, which can be used to facilitate and accelerate the adoption of more realistic and transparent procedures for estimation of seismic risk and design of structures. Such applications can substantially contribute to reducing the risk of human or economic losses due to earthquake.

The research is performed in close cooperation with the research group Earthquake Engineering and e-Construction, both at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Slovenia. The proposed research represents a continuation of some EU funded projects at which the researchers of the research group Earthquake Engineering or e-Construction participated.

Keywords:
 • seismic risk,
 • probabilistic seismic analysis,
 • seismic resistant design,
 • high-throughput computing,
 • grid technology,
 • Web 2.0.

Visoko-propustno računsko okolje za analize potresnega tveganja

(trajanje: 2/08-2/11, sponzor: ARRS)

Temeljni raziskovalni projekt, ki ga financira ARRS, je usmerjen v razvoj visoko-propustnega računskega okolja za analize potresnega tveganja. Takšno okolje bo omogočalo oceno potresnega tveganja za izbrano konstrukcijo in za analizo širših območjih. Računsko okolje bo dostopno in povezljivo z drugimi podobnimi sistemi ter bo temeljilo na najsodobnejši grid tehnologiji, kar omogoča tudi hkratno izvajanje računa na več računalnikih znotraj omrežja.

Rezultati projekta so aplikacije s katerimi želimo pospešiti uporabo bolj realnih metod za oceno potresnega tveganja in projektiranje konstrukcij na potresnih območjih ter tako prispevati k zmanjševanju tveganja izgube življenja in zmanjšanju ekonomske škode zaradi potresov.

Projekt se izvaja v sodelovanju raziskovalcev programske skupine Potresno inženirstvo in E-gradbeništvo ter predstavlja nadaljevanje nekaterih raziskav, ki so bile financirani s strani Evropske unije, pri katerih so sodelovali tudi raziskovalci iz obeh programskih skupin.

Ključne besede:
 • potresno tveganje,
 • verjetnostna potresna analiza,
 • potresnoodporno
 • projektiranje,
 • visoko-propustna računska okolja,
 • tehnologija grid,
 • Web 2.0.